Ἀείδετο πὰν τέμενος: οι χωρικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαική και πρωιμή κλασική περίοδο [= Choral performances and their audience in the Archaic and Early Classical Periods]

TitleἈείδετο πὰν τέμενος: οι χωρικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαική και πρωιμή κλασική περίοδο [= Choral performances and their audience in the Archaic and Early Classical Periods]
Publication TypeBook
Year of Publication2009
AuthorsAthanassaki, L
Number of Pages385 pp.
PublisherPanepistemiakes Ekdoseis Kretes
CityHerakleio
ISBN9789605242923