Ο Δυϊσμός του μουσικού διαστήματος [=The dualism of the musical interval]

TitleΟ Δυϊσμός του μουσικού διαστήματος [=The dualism of the musical interval]
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsSpyridis, HC
PublisherGarganis Publications
CityThessaloniki
ISBN9607013344

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.