πακτιδ(α) ... τι κρέκειν in A.P. 9, 433, 2-3

Titleπακτιδ(α) ... τι κρέκειν in A.P. 9, 433, 2-3
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsRaimondi, V
JournalQuaderni Urbinati di Cultura Classica
Volume95, n.s. 66
Issue3
Pagination133-148
DOI10.2307/20546659