Γλωσσάριο μουσικών οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας

TitoloΓλωσσάριο μουσικών οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsRoumpi, A
EditorGoulaki-Voutira, A, Roubi, A, Zachartzi, O
Book TitleΕλληνικά Μουσικά Όργανα. Αναζητήσεις σε σικαστικές και γραμματειακές μαρτυρίες (2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.)
Pagination173-198
PublisherTellogleion Foundation of Art of the Aristotle University of Thessaloniki
CittàThessaloniki
ISBN9789606790164

Informazioni

© 2007-2012 MOISA: Società internazionale per lo studio della musica greca e romana e della sua eredità culturale.

Sito disegnato da Geoff Piersol a aggiornato da Stefan Hagel