Η αρχαία ελληνική μουσική στο πλαίσιο τηϛ αρχαίαϛ ελληνικήϛ ποίησηϛ

TitleΗ αρχαία ελληνική μουσική στο πλαίσιο τηϛ αρχαίαϛ ελληνικήϛ ποίησηϛ
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsPöhlmann, E, Spiliopoulou, Joanna
PublisherΙόνιο Πανεπιστήμιο
CityΚέρκυρα

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.