Ονοματολογία των μερών των μουσικών οργάνων της αρχαίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου

TitleΟνοματολογία των μερών των μουσικών οργάνων της αρχαίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsVoutsa, M, Roumpi, A
EditorGoulaki-Voutira, A, Roubi, A, Zachartzi, O
Book TitleΕλληνικά Μουσικά Όργανα. Αναζητήσεις σε σικαστικές και γραμματειακές μαρτυρίες (2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.)
Pagination230-231
PublisherTellogleion Foundation of Art of the Aristotle University of Thessaloniki
CityThessaloniki
ISBN9789606790164

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.